คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท - เกาะนามิ - สะพานโซยางกัง - เอเวอร์แลนด์ – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง -ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุคชอนฮันอก -ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะโยอิโด - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - ร้านค้าละลายเงินวอน
 • : 022465888

SPRING TIME WITH FAMILY AND CHERRY BLOSSOMS เกาหลี ซากุระสวย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

รหัสทัวร์
: QEGO3ICN-XJ007
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: เกาหลีใต้
สายการบิน
: XJ
ระยะเวลา
เส้นทาง
: โซล

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท - เกาะนามิ - สะพานโซยางกัง - เอเวอร์แลนด์ – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง -ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุคชอนฮันอก -ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะโยอิโด - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - ร้านค้าละลายเงินวอน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3ICN3NICNXJ240411-1
11 เม.ย. 256715 เม.ย. 2567

27,999

จอง
GO3ICN3NICNXJ240412-1
12 เม.ย. 256716 เม.ย. 2567

27,999

เต็ม

รายละเอียดทัวร์

 • 23.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 02.45 น.

  ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีด้วยเที่ยวบิน XJ700

  10.05 น.

  เดินทางถึงสนามบินอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง ) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ข้าวยำสไตล์เกาหลี Bibimbub) ผักต่างๆหลากสีสันและเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาจัดเรียงกันบนข้าวสวยพร้อมเสริฟในชามกะทะร้อน ก่อนทานนำมาคลุกรวมกันพร้อมไข่ดิบและซอสบิบิมบับทานคู่กับกิมจิจะรสชาติเข้ากันอย่างมาก

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท (Ganghwa Seaside Resort) รีสอร์ทขาดใหญ่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเกาหลี ให้ท่านได้ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าที่มีความยาวกว่า 700 เมตร โดยท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงของเมืองอินชอน 360 องศา ชมทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างการนั่งกระเช้า หลังจากนั้นนำท่านเครื่องเล่น ลูจ (Luge) รถแข่งแรงโน้มถ่วง เครื่องเล่นที่จะนำท่านลงจากยอดเข้าด้วยแรงโน้มถ่วง โดยท่านจะสามารถบังคับทิศทางได้ด้วยตัวเอง ระยะทางคดเคี้ยว ลงเขากว่า 1.8 กิโลเมตร นอกจากความตื่นเต้นที่ท่านจะได้รับแล้ว ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของรีสอร์ท ดอกไม้สวยงามต่างๆอีกด้วย
  นำท่านเดินทางสู่เกาะนามิ (Nami island) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเกาหลี โดยเกาะนามินั้นตั้งอยู่ใกล้กับกรุงโซล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยชื่อของเกาะนามินั้นมาจากนายพลนามิที่ถูกกล่าวหาว่าขายชาติในรัชสมัยของกษัตริย์เซโจกษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์โชซอนของเกาหลี ก่อนจะถูกประหารชีวิต ด้วยวัยเพียง 28 ปี แต่ภายหลังถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่มีความผิด จึงได้มีการสร้างสุสานรวมถึงอนุสรณ์รำลึกที่เกาะแห่งนี้ และเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะนามิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเกานามินั้นเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เรื่องต่างๆของเกาหลีมากมายโดยเฉพาะเรื่อง “Winter Sonata” และมีรูปปั้นของพระนางเรื่องนี้อย่างเบยองจุนและชเวจีอูอยู่ที่เกาะด้วย โดยคนเกาหลีขนานนามเกาะแห่งนี้ว่าเกาะแห่งความรักเกาะนามิมีพื้นที่กว่า 270 ไร่ มีลักษณะเป็นพระจันทร์เสี้ยว นอกจากนี้แล้วเกาะนามิ ยังเป็นพื้นที่สำหรับจัดงานเทศกาลนานาชาติในหลายๆ งาน ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลหนังสือนานาชาติ, YoPeFe การแสดงเต้นรำ อีกด้วย และนอกจากรูปปั้นสองพระนางจากเรื่อง Winter Sonata แล้วยังพลาดไม่ได้กับจุดเช๊คอินเกาะนามิอีกแห่งคือ “อุโมงค์ต้นแปะก๊วย” คือต้นแปะก๊วยที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวยาวมีทางเดินตรงกลางมองคล้ายเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และยิ่งช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะมองเห็นเป็นอุโมงค์สีเหลืองส้มสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วบนเกาะยังมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำเช่น การปั่นจักรยาน , การให้อาหารสัตว์ และบนเกาะยังเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมายให้ท่านได้ซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส) ที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เนื้อย่างสไตล์เกาหลี บุลโกกิ) เนื้อหมูหรือเนื้อวัวสไลด์หมักด้วยซอสเกาหลีและผลไม้ต่างๆทำให้เนื้อมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มลิ้นน่ารับประทานนำมาย่างบนเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าพร้อมราดซอสสูตรพิเศษของเกาหลี เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆหรือจะนำมาห่อกับผักรับประทานก็ได้

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON KOREA TOURIST หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” (Everland) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ มีขนาดประมาณ 1 ล้านตารางเมตร ข้างในมีทั้งสวนสัตว์ สวนน้ำ สวนดอกไม้ รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโซนต่างๆของสวนสนุกที่ประกอบไปด้วย 5 โซน ดังต่อไปนี้ 1. Global Fair เป็นโซนตรงบริเวณทางเข้า ประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย รวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น การเช่ารถเข็นเด็กเป็นต้น ไฮไลค์ของโซนนี้จะอยู่ที่ Magic Tree ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปกัน 2. Zoo Topia โซนสวนสัตว์ของเอเวอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธ์ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น แพนด้า หมีขั้วโลก เพนกวิน เสือ แพะ แกะ และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงมีการจัดแสดงโชว์ของสัตว์อีกด้วย 3. European Adventure เป็นโซนที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมตามสไตล์ยุโรป มีสวนดอกไม้ที่สร้างตามสวนดอกไม้ที่ยุโรปด้วย โดยไฮไลค์ของโซนนี้จะอยู่ที่ รถไฟเหาะที-เอ็กซ์เพรส (T-Express) ซึ่งเป็นรถไฟเหาะไม้แห่งแรกของเกาหลี 4. Magic Land โซนนี้จะตกแต่งแบบธีมแฟนตาซี ตามแบบฉบับนิทานในวัยเด็ก มีหมู่บ้านนิทานอีสป (Aesop’s Village) ที่เต็มไปด้วยตัวละครต่างๆจากนิทานอีสปที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆ 5. American Adventure เป็นโซนที่ตกแต่งตามสไตล์อเมริกันทั้งป้ายบอกทางหรือสัญญาณไฟ เป็นโซนที่นำเสนอธีมจากประวัติศาสตร์อเมริกันที่ เช่น โรดีโอ (Rodeo), ธีมเมืองร็อกวิลล์ (Rockville) และ ดับเบิ้ลร็อคสปิน (Double Rock Spin) ที่นำเสนอรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตคนอเมริกันในช่วงยุค ค.ศ 1950 สวนสนุกแห่งนี้ดำเนินการโดยบริษัท Samsung C&T Corporation บริษัทในเครือของ Samsung เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี 1972 ในชื่อ ยงอิน แนชเชอรัล ฟาร์ม (Yongin Natural Farm) ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็น เอเวอร์แลนด์แบบในปัจจุบันในปี 1996 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในสวนสนุกแห่งนี้ตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (BBQ เกาหลี) บุฟเฟ่ท์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี มีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่หรืออาหารทะเลพร้อมเคื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักกาดหอม หัวไช้เท้าดอง ถั่วงอก และกระเทียม ทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางเกาหลี พร้อมเสิร์ฟไม่อั้น

  บ่าย

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี (Cosmetic Centre) ซึ่งเป็นแหล่งที่ขายเครื่องสำอางชั้นนำของเกาหลีมากมาย อาทิ เช่น LANEIGN , SULWASOO , ROJU KISS ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางชั้นนำในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (Ikseon Dong Hanok Village) หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่รวมแหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได้ มีทั้งร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม้

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ชาบูสไตล์เกาหลี) ชาบูหม้อไฟสไตล์เกาหลี หมูสไลซ์แล่มาพอดีคำ พร้อมเห็ดและผักหลากหลายชนิดนำมารวมกันไว้ในหม้อแล้วเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆตามสูตรของทางร้านต้มจนเดือดก่อนเติมวุ้นเส้นลงไปพร้อมรับประทาน ทานคู่กับน้ำจิ้มเกาหลี

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง (Red Pine) ศูนย์จำหน่ายน้ำมันที่ผลิตจากสนแดง โดยคนเกาหลีเชื่อว่าน้ำมันสนแดงนั้นช่วยในการลดไขมันและน้ำตาลในเส้นเลือด เหมาะสำรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด ต่อด้วยนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี (Ginseng Centre) ศูนย์โสมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล โดยในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดของเกาหลี โสมนั้นได้รับความนิยมมากที่สุด โดยคนเกาหลีเชื่อว่าโสมนั้นรักษาได้หลายอย่างและช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ให้ท่านได้ชมการสาธิตการผลิตโสมรวมถึงเลือกซื้อโสมราคาประหยัดตามอัธยาศัย หลังจากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็น พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน ซึ่งถูกสร้างอย่างประณีตและงดงาม เพื่อความสะดวกทางการเมือง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และขุนนาง คำว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เช่น พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon) , ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก เมื่อเดินไปรอบๆจะพบส่วนหย่อมที่ให้ความรู้สึกร่มรื่น ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่เสียหายเกือบทั้งหมด ทั้งจากการสู้รบ และจากการวางผังเมืองใหม่ และการสร้างรถราง ซึ่งเหลือเพียงไม่กี่อาคาร โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ภายใต้การดำเนินโครงการฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบ ได้ทำการบูรณะฟื้นฟูอาคารที่สำคัญต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวังที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ที่สุด ของพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งของกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบุคชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่านกลางเมืองที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น ก็ยังคงมีหมู่บ้านที่ยังคงรักษาอาคารแบบสมัยโบราณที่ยังคงมีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเก็บภาพของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งนี้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี) ไก่ขนาดแบบพอเหมาะ นำมาต้มมาจนเปื่อยนุ่มกำลังพอดียัดไส้ด้วยข้าวเหนียว รากโสม เมล็ดฟักทอง งาดำ วอลนัท เมล็ดสน เกาลัด พุทธาจีน แป๊ะก๊วย กระเทียมและเครื่องปรุงอื่นๆ ตุ๋นเข้ากับโสมเกาหลี นิยมทานเพื่อบำรุงสุภาพและบำรุงสมอง ได้คุณโภชนาการครบ

  บ่าย

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะโยอิโด(Yeoido Hangang Park) โดยสวนสาธารณะโยอิโดนั้นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ริมแม่น้ำฮัน ในช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิ ที่นี่จะเต็มไปด้วยซากุระบานสะพรั่ง สร้างความงดงามให้ถนนสองข้างทางเป็นอย่างมากและเป็นหนึ่งในจุดที่ชมซากุระสวยที่สุดของกรุงโซลอีกด้วย *** โดยปกติดอกซากุระนั้นจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปลายเดือนมีนาคม – เมษายน โดยจะใช้เวลาประมาณ 4-7 วันจะบานเต็มต้นและจะอยุ่ได้อีกประมาณ 7 วันแล้วถึงจะร่วง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอุณภูมิในแต่ละปีด้วย *** หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเมียงดง (Myeongdong) ย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงโซลที่เต็มไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านอาหารริมทางมากมาย โดยเมียงดงนั้นเป็นแขวงหนึ่งในเขตกรุงโซล มีพื้นที่เป็นที่ตั้งของร้านค้ากระจายตัวไปทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีห้างสรรพสินค้าขนาดย่อม มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และยังสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมมากมายด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นนำท่านสู่ซูเปอร์มาร์เกต หรือ ฉายาร้านค้าละลายเงินวอน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเกาหลีก่อนกลับประเทศไทย เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี , นมกล้วย , เยลลี่ยาคูลท์ และสินค้าแบรนด์พื้นเมืองต่างๆมากมาย
  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

  11.20 น.

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ XJ701

  15.20 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท+ ค่า K-ETA 500 บาท (ค่ามัดจำ + K-ETA ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่น K-ETA ให้)  ***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่น K-ETA ให้ จะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) ภายใน  3 วันนับจากวันจอง 
3. กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 100 USD ต่อท่าน
4. กรณีท่านที่ใช้หนังสือราชการ (เล่มน้ำเงิน) ในการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากถูกปฏิเสธในการเข้า - ออก ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เช่น กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอกเกนามู น้ำมันสน ศูนย์เครื่องสำอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส ร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) และร้านอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงผู้เดินทางทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านทุกท่านจำเป็นต้องเข้าแวะชม หากประสงค์จะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
7.1 เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากคณะทัวร์ หรือ ไม่ลงร้านค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ทางบริษัทต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 300 USD ต่อท่าน

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และ ถือ ขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และ ไกด์ (2,000 บาท/ต่อท่าน ทุกท่านกรุณาชำระที่สนามบินก่อนเช็คอิน) 
สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ 
(โดยมารยาทแนะนำวันละ 100 บาท)
6.  ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA ครั้งละ 500 บาท

GO3ICN3NICNXJ240411-1

เดินทางวันที่ 11 เม.ย. 2567 - 15 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - ICN 2024-04-12 2024-04-12 02:45 - 10:05 avatar-img XJ700
ICN - BKK 2024-04-15 2024-04-15 11:20 - 15:20 avatar-img XJ701

GO3ICN3NICNXJ240412-1

เดินทางวันที่ 12 เม.ย. 2567 - 16 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - ICN 2024-04-13 2024-04-13 02:45 - 10:05 avatar-img XJ700
ICN - BKK 2024-04-16 2024-04-16 11:20 - 15:20 avatar-img XJ701
รหัสทัวร์ : QEGO3ICN-XJ007