คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท - เครื่องเล่น ลูจ - ไร่สตรอเบอร์รี่ – สกีรีสอร์ท (พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน) - ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล – ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ย่านฮงแด - หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังชางด๊อกกุง - ย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ตลาดโบราณควางจัง - ร้านค้าละลายเงินวอน
 • : 022465888

เกาหลี สตอเบอร์รี่หวาน พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Busan (BX)

รหัสทัวร์
: QEGO3ICN-BX005
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: เกาหลีใต้
สายการบิน
: BX
ระยะเวลา
เส้นทาง
: โซล

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท - เครื่องเล่น ลูจ - ไร่สตรอเบอร์รี่ – สกีรีสอร์ท (พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน) - ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล – ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ย่านฮงแด - หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังชางด๊อกกุง - ย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ตลาดโบราณควางจัง - ร้านค้าละลายเงินวอน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3ICN3NICNBX240229-2
29 ก.พ. 256704 มี.ค. 2567

21,900

เต็ม

รายละเอียดทัวร์

 • 22.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  22.25 น.

  ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีด้วยเที่ยวบิน BX748
 • 06.05 น.

  เดินทางถึงสนามบินอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )
  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท (Ganghwa Seaside Resort) รีสอร์ทขาดใหญ่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเกาหลี ให้ท่านได้ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าที่มีความยาวกว่า 700 เมตร โดยท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงของเมืองอินชอน 360 องศา ชมทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างการนั่งกระเช้า หลังจากนั้นนำท่านเครื่องเล่น ลูจ (Luge) รถแข่งแรงโน้มถ่วง เครื่องเล่นที่จะนำท่านลงจากยอดเข้าด้วยแรงโน้มถ่วง โดยท่านจะสามารถบังคับทิศทางได้ด้วยตัวเอง ระยะทางคดเคี้ยว ลงเขากว่า 1.8 กิโลเมตร นอกจากความตื่นเต้นที่ท่านจะได้รับแล้ว ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของรีสอร์ท ดอกไม้สวยงามต่างๆอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่วัดชอนดึงซา (Jeondeungsa Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีคาดว่าสร้างตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 381 โดยเจ้าชาย 3 คน ของ Dangun ผู้ก่อตั้งชาติเกาหลี เป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์เกาหลีมานานกว่า 1,500 ปี ซึ่งภายในวัดนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ที่มอบทัศนียภาพที่แตกต่างกันไปตลอดทั้งปี ซึ่งจะสวยงามมากเป็นพิเศษในช่วงใยไม้ร่วงและใบไม้เปลี่ยนสี โดยวัดนี้นั้นได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเมืองอินชอนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอาคารและวิหารหลายหลังภายในวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติเกาหลีด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ข้าวยำสไตล์เกาหลี Bibimbab) ผักต่างๆหลากสีสันและเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาจัดเรียงกันบนข้าวสวยพร้อมเสริฟในชามกะทะร้อน ก่อนทานนำมาคลุกรวมกันพร้อมไข่ดิบและซอสบิบิมบับทานคู่กับกิมจิจะรสชาติเข้ากันอย่างมาก

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ไร่สตรอเบอร์รี่" (Stawberry Farm) โดยสตรอเบอร์รี่นั้นเป็นผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งรัฐบาลนั้นมีการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอร์รี่เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันเกาหลีใต้นั้นติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกในการผลิตสตรอเบอร์รี่สด รองลงมาจากจากสหรัฐ เม็กซิโก ตุรกี สเปน และเกาหลีนั้นยังมีสายพันธ์สตรอเบอร์รี่เป็นของตัวเองด้วยคือ สายพันธุ์ “แมฮยัง” และสายพันธุ์ “ซอลฮยัง” โดยสตรอเบอร์รี่ของประเทศเกาหลีนั้นจะมีขนาดลูกใหญ่ รสชาติหอมหวาน ให้ท่านชมการสาธิตการปลูก การดูแลรักษาไร่สตรอเบอร์รี่จากทางไร่และอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับไร่สตรอเบอร์รี่ตามอัธยาศัย นอกจากนี้แล้วสำหรับท่านที่อยากลิ้มลองรสชาติอันหวานฉ่ำของสตรอเบอร์รี่ ท่านก็สามารถเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่สดจากทางไร่ได้อีกด้วย *** เทคนิคการเลือกผลสตรอเบอร์รี่สดๆ นั้นหากอยากกินที่รสชาติหวาน เนื้อนุ่มละมุนลิ้น ต้องเลือกผลที่มีสีแดงสดทั่วทั้งผล กินแล้วจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที หากเป็นผลที่ยังไม่สุกเต็มที่ สีจะออกแดงส้มๆ ใกล้ๆ ขั้วยังมีสีขาวๆ ความหวานก็จะลดลงไป แต่แบบนี้จะเหมาะกับการเก็บไว้กินวันหลัง เพราะจะเก็บได้นานกว่า ***
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ “สกีรีสอร์ท” ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นสกีที่สกีรีสอร์ทสุดหรู ขนาดใหญ่ ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลน โดยการเล่นสกีนั้นจะแบ่งเส้นทางเป็นหลายแบบตามแต่ระดับผู้เล่นคือ ระดับพื้นฐานสำหรับมือใหม่ , ระดับกลาง และระดับ Advance สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้ว ** ค่าอุปกรณ์ทั้งหมดไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ** สำหรับท่านที่ไม่เล่นสกีก็สามารถเล่นหิมะหรือถ่ายรูปด้านนอกลานสกีได้ตามอัธยาศัย มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับลานสกีแบบเต็มอิ่ม นอกจากนี้สกีรีสอร์ทยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกใช้บริการได้ตามอัธยาศัย
  *** หมายเหตุ การเปิดปิดของลานสกีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก ทางบริษัทไม่สามารถกำหนดได้และในปัจจุบันสกีรีสอร์ทไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ซื้อบัตรกิจกรรมกับทางรีสอร์ท เช่น บัตรกิจกรรมการเล่นสกี , การเล่นสโนว์สเลด หรือการเล่นกระเช้า เข้าไปถ่ายรูปด้านในลานสกี** อุปกรณ์สกี ราคาประมาณ 50,000 – 80,000 วอน (แล้วแต่รีสอร์ท) สโนว์สเลด ราคาประมาณ 30,000 – 40,000 วอน (แล้วแต่รีสอร์ท) กระเช้ากอนโดล่า ราคาประมาณ 30,000 – 35,000 วอน (แล้วแต่รีสอร์ท)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไก่เกาหลีผัดกะทะร้อน Dakgalbi) ไก่หมักบาบีคิวที่ถูกเสริฟมาพร้อมกับ ต้นหอม ผักกาด และกะหล่ำปลี หมักด้วยซอสโคชูจัง นำลงไปผัดกับกระทะร้อนจานใหญ่ ทานกับข้าวสวยร้อนๆ หรือ ห่อผักกาดเขียวรับประทานกับซอสซัมจัง ก็ได้

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ELYSIAN SKI RESORT หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ห้าง Coex Mall ห้างใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ (Starfield Library) ห้องสมุดสุดชิคที่ตั้งอยู่กลางห้อง Coex Mall จุดไฮไลค์ใหม่ของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทางชาวเกาหลีเองและชางต่างชาติต่างต้องแวะมาเช๊คอิน ซึ่งห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่กว่า 2,800 ตรม. มีหนังสือกว่า 70,000 เล่ม นิตยสารกว่า 600 ฉบับ พื้นที่นั่งสองชั้นมากกว่า 200 ที่ให้เลือกตามอัธยาศัย โดยมีชั้นวางหนังสือที่มีความสูงถึง 13 เมตรเป็นจุดไฮไลค์สำคัญที่นักท่องเที่ยวมาถึงแล้วจะต้องถ่ายรูปด้วย นอกจากนี้แล้วห้องสมุดแห่งยังเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละเดือนสลับสับเปลี่ยนกันไป ทั้งการเสวนา ดนตรี ร้องเพลง ฯลฯ อิสระให้ท่านได่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล (Lotte World) หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี และยังเป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกด้วย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล มีเครื่องเล่นมากกว่า 40 ชนิด โดยสวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ลนั้นจะแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ ได้แก่ 1. โซนผจญภัย ( Lotte World Adventure) และ 2. โซนเกาะเวทมนต์ (Magic island) โดยโซนผจญภัยนั้นเป็นเขตสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในจะแบ่งเป็น 4 โซนย่อยต่างๆอีกคือ 1F , 2F , 3F และ 4F ซึ่งแต่ละโซนจะมีเครื่องเล่นที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้แล้วยังมีโซนที่แยกออกมาต่างหากคือ โซนลานสเก็ตน้ำแข็งในร่มล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Indoor Ice Skating) ที่มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น โบว์ลิ่ง, บิลเลียด, ห้องเล่นเกม หรือลานสเก็ตในร่ม ให้ท่านได้เลือกเล่นตามอัธยาศัย สำหรับโซนเกาะเวทมนต์นั้น เป็นโซนกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบซอกชนโฮ มีเครื่องเล่นผาดโผนต่างๆอยู่มากมาย เช่น Atlantis Adventure รถไฟเหาะตีลังกา, Comet Express โรลเลอร์โคสเตอร์ในร่มที่มี Theme ของอวกาศ หรือ Flume Ride เครื่องเล่นที่จะพาท่านผจญภัยไปกับ Theme ยุคจูราสสิค โดยการเล่นเครื่องเล่นนี้จะคล้ายๆเครื่องเล่นล่องแก่งและโซนนี้นั้นยังประกอบด้วย โรงละครเวทมนตร์ (Magic Theatre) ซึ่งเป็นโรงละครที่มีขนาดความจุ 200 ที่นั่ง จัดการแสดงมายากลจากนักมักยากลชั้นนำทั่วโลก นอกจากนี้สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ลนั้นยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และงานเทศกาลตามฤดูกาลรวมไปถึงการจัดแสดงขบวนพาเหรดที่หลากหลายตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ลตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (จาจังมยอนและทังซูยุก (Jajangmyeon and Tangsuyuk) เมนูบะหมี่เกาหลี ซอสดำชื่อดังที่มักจะเห็นในซีรีย์เกาหลีต่างๆ ตัวซอสจาจังมยอนนั้นทำจากซอสถั่วดำหมัก ผสมหอมใหญ่ แครอท มันเทศ ราดลงบนเส้นโจวเมียนหรือเส้นจาจังมยอนที่วางคู่กับแตงกวา มักนิยมทานคู่กับไชเท้าดองรสหวานอมเปรี้ยวสีเหลือง หรือ กิมจิหัวไชเท้าก็เข้ากันดี หรือจะทานกับเครื่องเคียงเกาหลีต่างๆ ก็ได้ แต่ถ้าจะให้เด็ดต้องทานคู่กับทังซูยุค หมูทอดผัดเปรี้ยวหวานสไตล์เกาหลี หมูชุบแป้งทอดบางๆ พอให้กรอบ ผัดรวมกับผักหลากหลายชนิด ซอสเปรี้ยวหวานเข้มข้น ครบทุกรสชาติ

  บ่าย

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี (Cosmetic Centre) ซึ่งเป็นแหล่งที่ขายเครื่องสำอางชั้นนำของเกาหลีมากมาย อาทิ เช่น LANEIGN , SULWASOO , ROJU KISS ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางชั้นนำในราคาพิเศษ นำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี (Ginseng Centre) ศูนย์โสมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล โดยในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดของเกาหลี โสมนั้นได้รับความนิยมมากที่สุด โดยคนเกาหลีเชื่อว่าโสมนั้นรักษาได้หลายอย่างและช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ให้ท่านได้ชมการสาธิตการผลิตโสมรวมถึงเลือกซื้อโสมราคาประหยัดตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านถนนฮงแด (Hongdae Street) แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของกรุงโซล ตั้งอยู่หน้ามหาลัยฮงอิก (Hongik University) เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นมากมายของเกาหลี มีร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ตั้งอยู่เรียงรายเต็มไปหมด นอกจากนี้ย่านฮงแดยังมักเป็นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจต่างๆ รวมถึงสตรีทอาร์ทอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (BBQ เกาหลี) บุฟเฟ่ท์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี มีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่หรืออาหารทะเลพร้อมเคื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักกาดหอม หัวไช้เท้าดอง ถั่วงอก และกระเทียม ทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางเกาหลี พร้อมเสิร์ฟไม่อั้น

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนำนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณอึนพยอง (Eunpyeong Hanok Village) หมู่บ้านโบราณของเกาหลีหรือที่รู้จักกันว่า “ฮันอก”โดยฮันอกเป็นสไตล์บ้านโบราณของเกาหลีที่มีโครงสร้างหลักเป็นไม้เกือบทั้งหลัง มีเพียงส่วนของพื้นและเสาที่มีการใช้หินและดิน หลังคาเป็นกระเบื้องดินเผา สำหรับหมู่บ้านโบราณอึนพยองนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซลบริเวณเชิงเขาพุคันซาน เขตอึนพยอง โดยหมู่บ้านนี้เริ่มสร้างเมื่อปี 2012 โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปคู่กับหมู่บ้านโบราณพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยการกระจายของใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงปลายปีตามอัธยาศัย นอกจากนี้ที่พลาดไม่ได้คือการดื่มด่ำบรรยากาศจากการจิบกาแฟและชาโบราณของเกาหลีพร้อมชมวิวของหมู่บ้านโบราณอึนพยอง ** ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ** โดยร้านกาแฟในหมู่บ้านอึนพยองนั้นจะตกแต่งแบบโบราณให้เข้ากับสไตล์ฮันอก ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเกาหลีเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยงเกาหลีนั้นนิยมมานั่งพักดื่มกาแฟ ปล่อยชีวิตให้ช้าลง พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่บ้านอึนพยองซึ่งเข้ากับบรรยากาศอย่างยิ่ง
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง (Red Pine) ศูนย์จำหน่ายน้ำมันที่ผลิตจากสนแดง โดยคนเกาหลีเชื่อว่าน้ำมันสนแดงนั้นช่วยในการลดไขมันและน้ำตาลในเส้นเลือด เหมาะสำรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ให้ท่านได้เรียนรู้ต้นกำเนิดของสาหร่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจร ให้ท่านได้เลือกซื้อสาหร่ายรสชาติต่างๆตามอัธยาศัย ** พิเศษให้ท่านได้ลองใส่ชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี และสนุกสนานไปกับกิจกรรมทำ Kimbap อาหารพื้นเมืองของเกาหลี***

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี Samgyetang) ไก่ขนาดแบบพอเหมาะ นำมาต้มมาจนเปื่อยนุ่มกำลังพอดียัดไส้ด้วยข้าวเหนียว รากโสม เมล็ดฟักทอง งาดำ วอลนัท เมล็ดสน เกาลัด พุทธาจีน แป๊ะก๊วย กระเทียมและเครื่องปรุงอื่นๆ ตุ๋นเข้ากับโสมเกาหลี นิยมทานเพื่อบำรุงสุภาพและบำรุงสมอง ได้คุณโภชนาการครบ

  บ่าย

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) พระราชวังที่ได้ขึ้นทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเกาหลีเป็นพระราชวังอันดับสองที่สร้างขึ้นต่อพระราชวังเคียงบก (Gyeongbukgung Palace) โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1405 ในรัชสมัยกษัตริย์แทจง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์หลายพระองค์ในราชวงศ์โชซอล โดยภายในวังจะแบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นในและเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชวังแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า พระราชวังตะวันออก หรือ ทงวอล โดยพระราชวังแห่งนี้ที่มีส่วนที่เรียกสวนลับ หรือ สวนต้องห้าม ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนที่ใช้เฉพาะกษัตริย์เท่านั้น แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ ทำให้สวนแห่งนี้ถูกขนานนามว่าสวนต้องห้าม ในปัจจุบันพระราชวังชางด๊อกกุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาหลี และเป็นสถานที่ที่คนนิยมมาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันในฤดูใบไม้ร่วง ลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งปลอดสินค้าภาษี (Duty Free) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป เครื่องสำอาง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเมียงดง (Myeongdong) ย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงโซลที่เต็มไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านอาหารริมทางมากมาย โดยเมียงดงนั้นเป็นแขวงหนึ่งในเขตกรุงโซล มีพื้นที่เป็นที่ตั้งของร้านค้ากระจายตัวไปทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีห้างสรรพสินค้าขนาดย่อม มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และยังสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมมากมายด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไก่ผัดวุ้นเส้นซอสเกาหลี Jimdak) ไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและซอสเกาหลีพร้อมผักต่างๆ ผัดด้วยไฟแรงจนน้ำงวดลงแบบขลุกขลิกแล้วเสิร์ฟในจานใบใหญ่ มีรสชาติที่เข้มข้น เผ็ด เค็ม หวาน ในจานเดียว

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู (Hocgae Namu Herb) โดยฮอกเก็ตนามูนั้นเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้ง ต้องปลูกในที่อากาศหนาวเย็น บริสุทธิ์ ระดับ 800 เมตรเหนือน้ำทะเล โดยทุกส่วน ไม่ว่ากิ่ง ก้าน ใบ ล้วนเป็นสมุนไพรได้หมด ฮอกเก็ตนามูนั้นมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัย ฟื้นฟูตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย
  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่านกลางเมืองที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น โดยหมู่บ้านแห่งนี้ มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอยมีบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ก็ยังคงมีอาคารแบบสมัยโบราณที่ยังคงมีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเก็บภาพของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งนี้
  นำท่านเดินทางต่อสู่ ตลาดโบราณควางจัง (Gwangjang Market) หนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้มีอายุมากกว่า 100 ปี ตลาดแห่งนี้ถือกำเนิดเมื่อปี 1905 ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลายไปในช่วงสงครามเกาหลีก่อนถูกบูรณะฟื้นฟูใหม่จนเป็นตลาดในแบบปัจจุบัน ตลาดควางจังนั้นประกอบไปด้วยร้านค้ามากกว่า 1,500 ร้าน จำหน่ายทั้งผลไม้, ผัก, เนื้อปลา, ขนมปัง, เสื้อผ้า, สิ่งทอ, หัตถกรรม, เครื่องครัว, ของที่ระลึกและยาพื้นบ้านเกาหลี และยังเป็นเป็นศูนย์รวมของ Street Food ที่ราคาไม่แพงของเกาหลีด้วย ** พลาดไม่ได้กับร้าน Gohyang Kalguksu ร้านบะหมี่โฮมเมดชื่อดังของ Netflix ซึ่งเป็นร้านบะหมี่ที่ทำเส้นสดชามต่อชามและเคยออกสารคดีของ Netflix ในตอน Street food โดยนอกจากบะหมี่เส้นสดแล้วร้านนี้ยังมีเกี๊ยวน้ำที่มีสูตรเฉพาะของทางร้านซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอีกด้วย ***

  เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  บ่าย

  หลังจากนั้นนำท่านสู่ซูเปอร์มาร์เกต หรือ ฉายาร้านค้าละลายเงินวอน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเกาหลีก่อนกลับประเทศไทย เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี , นมกล้วย , เยลลี่ยาคูลท์ และสินค้าแบรนด์พื้นเมืองต่างๆมากมาย

  13.30 น.

  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

  17.00 น.

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ BX747

  21.25 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท+ ค่า K-ETA 500 บาท (ค่ามัดจำ + K-ETA ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่น K-ETA ให้)  ***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่น K-ETA ให้ จะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) ภายใน  3 วันนับจากวันจอง 
3. กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 100 USD ต่อท่าน
4. กรณีท่านที่ใช้หนังสือราชการ (เล่มน้ำเงิน) ในการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากถูกปฏิเสธในการเข้า - ออก ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เช่น กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอกเกนามู น้ำมันสน ศูนย์เครื่องสำอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส ร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) และร้านอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงผู้เดินทางทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านทุกท่านจำเป็นต้องเข้าแวะชม หากประสงค์จะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
7.1 เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากคณะทัวร์ หรือ ไม่ลงร้านค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ทางบริษัทต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 300 USD ต่อท่าน

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และ ถือ ขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และ ไกด์ (2,000 บาท/ต่อท่าน ทุกท่านกรุณาชำระที่สนามบินก่อนเช็คอิน) 
สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ 
(โดยมารยาทแนะนำวันละ 100 บาท)
6. ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA ครั้งละ 500 บาท

GO3ICN3NICNBX240229-2

เดินทางวันที่ 29 ก.พ. 2567 - 04 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - ICN 2024-02-29 2024-03-01 22:25 - 06:05 avatar-img BX748
ICN - BKK 2024-03-04 2024-03-04 17:00 - 21:25 avatar-img BX747
รหัสทัวร์ : QEGO3ICN-BX005