ชมเขาอวตาร ณ ช่วงเวลาที่สวยที่สุดของจางเจียเจี้ย | เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เฟิ่งหวง ฝูหรง | ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำถัวเจียงยามค่ำคืน
 • : +425 345 8765

ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณ ฝูหรง เฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดย แอร์เอเชีย (FD)

4.0
รหัสทัวร์
: QESBTCSX-FD001
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: จีน
สายการบิน
: FD
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฉางชา จางเจียเจี้ย

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ชมเขาอวตาร ณ ช่วงเวลาที่สวยที่สุดของจางเจียเจี้ย | เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เฟิ่งหวง ฝูหรง | ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำถัวเจียงยามค่ำคืน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTCSX4NCSXFD231212
12 ธ.ค. 256616 ธ.ค. 2566

13,999

เต็ม
SBTCSX4NCSXFD231216
16 ธ.ค. 256620 ธ.ค. 2566

13,999

เต็ม
SBTCSX4NCSXFD231219A
19 ธ.ค. 256623 ธ.ค. 2566

13,999

เต็ม
SBTCSX4NCSXFD231229
29 ธ.ค. 256602 ม.ค. 2567

19,999

เต็ม
SBTCSX4NCSXFD231230
30 ธ.ค. 256603 ม.ค. 2567

19,999

เต็ม
SBTCSX4NCSXFD240106
06 ม.ค. 256710 ม.ค. 2567

12,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240109
09 ม.ค. 256713 ม.ค. 2567

12,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240110
10 ม.ค. 256714 ม.ค. 2567

13,999

เต็ม
SBTCSX4NCSXFD240113
13 ม.ค. 256717 ม.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240116
16 ม.ค. 256720 ม.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240117
17 ม.ค. 256721 ม.ค. 2567

14,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240120
20 ม.ค. 256724 ม.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240124
24 ม.ค. 256728 ม.ค. 2567

14,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240127
27 ม.ค. 256731 ม.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240220
20 ก.พ. 256724 ก.พ. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240221
21 ก.พ. 256725 ก.พ. 2567

14,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240224
24 ก.พ. 256728 ก.พ. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240227
27 ก.พ. 256702 มี.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240228
28 ก.พ. 256703 มี.ค. 2567

14,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240302
02 มี.ค. 256706 มี.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240305
05 มี.ค. 256709 มี.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240306
06 มี.ค. 256710 มี.ค. 2567

14,999

ติดต่อเรา
SBTCSX4NCSXFD240309
09 มี.ค. 256713 มี.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240312
12 มี.ค. 256716 มี.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240313
13 มี.ค. 256717 มี.ค. 2567

14,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240316
16 มี.ค. 256720 มี.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240319
19 มี.ค. 256723 มี.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240320
20 มี.ค. 256724 มี.ค. 2567

14,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240323
23 มี.ค. 256727 มี.ค. 2567

15,999

จอง
SBTCSX4NCSXFD240326
26 มี.ค. 256730 มี.ค. 2567

15,999

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 15.00 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia (FD) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  18.00 น.

  ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD540
  **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

  22.20 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  VIENNA CHANGSHA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ระยะทาง 340 ก.ม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณ จีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

  นำท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งเป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบเหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกเเห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

  *** Option Show โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา
  ** ราคาท่านละ 400 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์

  ที่พัก

  JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชา ลิ้มรสใบชาผู่เอ๋อร์ที่ดีที่สุดจากมณฑลหูหนาน สำรวจประวัติศาสตร์อันยาวนานและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของชาผู่เอ๋อร์ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,700 ปี ชาผู่เอ๋อร์ได้กลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพยอดนิยม เนื่องจากกระบวนการหมักที่เป็นเอกลักษณ์และเนื้อสัมผัสที่เข้มข้น

  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ท่ามกลางสายน้ำและม่านหมอก สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ความเขียวขจีของป่าไม้ อากาศที่บริสุทธิ์ น้ำที่ใสสะอาด และภูเขาหินรูปร่างแปลกตา ในบางช่วเวลางจะมีชาวถู่เจีย มาร้องเพลงขับขานให้ฟังอีกด้วย

  นำท่านแวะชม เครื่องประดับ หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงให้เลือกมากมาย ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพและงานฝีมือสูงสุด หยกไม่เพียงแต่นำมาซึ่งเมตตามหานิยมและโชคลาภเท่านั้น แต่ยังเสริมฮวงจุ้ยและบารมีอีกด้วย โดยเฉพาะหล่านักธุรกิจชั้นนำที่ต่างนำไปบูชาหนุนเสริมธุรกิจของตัวเอง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

  นำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

  *** Option Tour: เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของ ภูเขาที่สวยที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งระเบียงแก้วสุดตื่นเต้น บันไดเลื่อน 999 ชั้น และอีกมากมาย
  **ราคาท่านละ 680 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

  ที่พัก

  JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)

  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องนอนยางพารา แวะชมสินค้าเครื่องนอนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับคุณภาพในการนอนของท่าน อีกทั้งยังราคาย่อมเยาอีกด้วย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฝูหรงเจิ้น (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.2 ชั่วโมง ) นำท่านชม น้ำตกฝูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (ระยะทาง 117 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง ) หรือ เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

  นำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมวิวเมืองโบราณเฟิ่งหวงยามเช้า ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  ที่พัก

  FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ( ใช้เวลาเดินทาง 4.5 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12)

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฉางซา

  23.25 น.

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย Thai Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD541
  **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

  01.40 น.

  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท 
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
4. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** เงื่อนไขประกันการเดินทาง* ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าธรรมเนียมเอกสารในการเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
3. ค่าธรรมเนียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,800 บาท ** สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
10. ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก, ร้านไข่มุก,ร้านผีเซี๊ยะ  ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน ***

SBTCSX4NCSXFD231212

เดินทางวันที่ 12 ธ.ค. 2566 - 16 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2023-12-12 2023-12-12 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2023-12-16 2023-12-16 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD231216

เดินทางวันที่ 16 ธ.ค. 2566 - 20 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2023-12-16 2023-12-16 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2023-12-20 2023-12-20 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD231219A

เดินทางวันที่ 19 ธ.ค. 2566 - 23 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2023-12-19 2023-12-19 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2023-12-23 2023-12-23 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD231229

เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2023-12-29 2023-12-29 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-02 2024-01-02 23:25 - 01:40 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD231230

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2566 - 03 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2023-12-30 2023-12-30 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-03 2024-01-04 23:25 - 01:40 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240106

เดินทางวันที่ 06 ม.ค. 2567 - 10 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-06 2024-01-06 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-10 2024-01-10 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240109

เดินทางวันที่ 09 ม.ค. 2567 - 13 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-09 2024-01-09 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-13 2024-01-13 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240110

เดินทางวันที่ 10 ม.ค. 2567 - 14 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-10 2024-01-10 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-14 2024-01-15 23:25 - 01:40 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240113

เดินทางวันที่ 13 ม.ค. 2567 - 17 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-13 2024-01-13 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-17 2024-01-17 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240116

เดินทางวันที่ 16 ม.ค. 2567 - 20 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-16 2024-01-16 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-20 2024-01-20 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240117

เดินทางวันที่ 17 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-17 2024-01-17 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-21 2024-01-21 23:25 - 01:40 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240120

เดินทางวันที่ 20 ม.ค. 2567 - 24 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-20 2024-01-20 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-24 2024-01-24 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240124

เดินทางวันที่ 24 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-24 2024-01-24 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-28 2024-01-29 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240127

เดินทางวันที่ 27 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-01-27 2024-01-27 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-01-31 2024-01-31 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240220

เดินทางวันที่ 20 ก.พ. 2567 - 24 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-02-20 2024-02-20 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-02-24 2024-02-24 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240221

เดินทางวันที่ 21 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-02-21 2024-02-21 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-02-25 2024-02-25 23:25 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240224

เดินทางวันที่ 24 ก.พ. 2567 - 28 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-02-24 2024-02-24 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-02-28 2024-02-28 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240227

เดินทางวันที่ 27 ก.พ. 2567 - 02 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-02-27 2024-02-27 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-02 2024-03-02 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240228

เดินทางวันที่ 28 ก.พ. 2567 - 03 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-02-28 2024-02-28 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-03 2024-03-04 23:25 - 01:40 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240302

เดินทางวันที่ 02 มี.ค. 2567 - 06 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-02 2024-03-02 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-06 2024-03-06 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240305

เดินทางวันที่ 05 มี.ค. 2567 - 09 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-05 2024-03-05 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-09 2024-03-09 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240306

เดินทางวันที่ 06 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-06 2024-03-06 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-10 2024-03-11 23:25 - 01:40 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240309

เดินทางวันที่ 09 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-09 2024-03-09 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-13 2024-03-13 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240312

เดินทางวันที่ 12 มี.ค. 2567 - 16 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-12 2024-03-12 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-16 2024-03-16 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240313

เดินทางวันที่ 13 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-13 2024-03-13 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-17 2024-03-17 23.25 - 01:40 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240316

เดินทางวันที่ 16 มี.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-16 2024-03-16 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-20 2024-03-20 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240319

เดินทางวันที่ 19 มี.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-19 2024-03-19 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-23 2024-03-23 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240320

เดินทางวันที่ 20 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-20 2024-03-20 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-24 2024-03-25 23:25 - 01:40 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240323

เดินทางวันที่ 23 มี.ค. 2567 - 27 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-23 2024-03-23 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-27 2024-03-27 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541

SBTCSX4NCSXFD240326

เดินทางวันที่ 26 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-03-26 2024-03-26 18:00 - 22:20 avatar-img FD540
CSX - DMK 2024-03-30 2024-03-30 23:30 - 01:40+1 avatar-img FD541
รหัสทัวร์ : QESBTCSX-FD001