Package

บัตรล่องเรือ เจ้าพระยาปริ๊นเซส รอบ Dinner (Chao Phraya Princess)

โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.
บัตรล่องเรือ เจ้าพระยาปริ๊นเซส รอบ Dinner (Chao Phraya Princess)
 • ประเทศ : ไทย
 • เมือง : กรุงเทพมหานคร
 • ระยะเวลาเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2564
 • รหัสสินค้า : WTCPP-PK001

ตัวเลือกแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่ไปใช้บริการ เพื่อดูราคา

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 1 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม (ครึ่งวัน )

กำหนดการล่องเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS
เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.
 

ท่าเรือ : ไอคอน สยาม Icon Siam  ลงทะเบียน 18.30-19.15 น.
เดือน เมษายน ให้บริการเฉพาะ วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันเสาร์ / วันอาทิตย์ และ วันจักรี 6 เม.ย.64

18.30 น. เช็คอินที่ท่าเรือ ไอคอนสยาม บริเวณเคาน์เตอร์โซนสุขสยาม ชั้นG ใกล้กับ K-Bank Exchange เคาน์เตอร์หมายเลขที่ 2 (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)
19.30 น. เริ่มลงเรือจากท่าเรือไอคอนสยาม
19.45 น. เรือล่องออกจาก ไอคอนสยาม มุ่งสู่ สะพานพระราม 8  โดยเรือ “เจ้าพระยาปริ๊นเซส” พาท่านล่องชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน เริ่มต้นด้วยความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ๊งฟรุ๊ตพันช์ และดรายแสน็คที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงในหลากหลายเพลงสากลที่ท่านชื่นชอบ
20.00 น. เวลาสำหรับความอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชิติเลิศรส ภายใต้ความโรแมนติคของแสงเทียนและเสียงเพลง ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณฯ วัดพระแก้ว สะพานพระราม8 พระราชวังบางขุนพรหม และสถานที่สวยงามอีกมากมาย ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม
21.30 น. เรือล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยามโดยสวัสดิภาพ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสนุกสนานและความประทับใจภายใต้ความทรงจำที่ดีกับการร่วมเดินทางไปกับ “เจ้าพระยาปริ๊นเซส”
ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

 

อัตราค่าบริการ

การเดินทาง 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 รอบเวลา 19.30-21.30 น.เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง

 

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่

1,900 บาท/ท่าน

790 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

1,500 บาท/ท่าน

650 บาท/ท่าน

 กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*เดือนมีนาคม เรือให้บริการเฉพาะวันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์
*เดือนเมษายน 2564 เปิดให้บริการเฉพาะ วันพฤหัส / ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์
และวันจักรี 6 เม.ย.64
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ


ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • อัตรานี้รวม
  1.การล่องเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส
  2.เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว
  3.อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ + ซีฟู๊ดส์ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
  4.ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
  5.การแสดงดนตรีสดขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

  เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
  1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
  2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

   

Sign In Qetour